"Onun Sayesinde" Söz dizisndeki Saye kelimesinin anlamı nedir?

Written by Hakkı. Posted in Edebiyat

a) Ateş

b) Hava

c) Gölge

d) Makam

"Tüfek icad oldu, Mertlik bozuldu' sözü kimindir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Köroğlu

b) Dadaloğlu

c) Yunus Emre

d) Karacaoğlan

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi kaç cilttir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) 2

b) 5

c) 7

d) 10

Dede Korkut Destanı kaç hikayeden oluşur?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) 5

b) 7

c) 10

d) 12

Don Kişot'un aşık olduğu, uğruna yollara düştüğü roman kahramanı kimdir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Rosinenta
b) Marcela
c) Teresa
d) Dulcinea

Ünlü 'Don Kişot' eserinin yazarı kimdir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Miguel de Cervantes Saavedra

b) Miguel de Unamuno

c) Juan Ramon Jimenez

d) Federico Garcia Lorca

'Beyaz Diş' 'Vahşetin Çağrısı' ve 'Demir Ökçe' gibi romanların yazarı kimdir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Paul Auster

b) Victor Hugo

c) Alexander Dumas

d) Jack London

Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiirlere ne ad verilir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Epik 

b) Didaktik

c) Satirik

d) İdil

Fakir bir aile çocuğu olan Zeze'nin yaşadıklarını anlatan José Mauro De Vasconcelos'un 1968 tarihli romanı hangisidir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Güneşi Uyandıralım
b) Küçük Prens
c) Simyacı
d) Şeker Portakalı

İlk çeviri romanımızın adı nedir ?

Written by Joker. Posted in Edebiyat

a ) Cezmi

b) Zehra

c) Karabibik

d) Telemak

İlk edebi romanımızın adı nedir ?

Written by Joker. Posted in Edebiyat

a) İntibah

b) Cezmi

c) Zergüzeşt

d) Eylül

İlk tarihi romanımızın adı nedir ?

Written by Joker. Posted in Edebiyat


a) Şair Evlenmesi

b) Araba Sevdası

c) Karabibik

d) Cezmi

"Mai ve Siyah" romanı hangi yazarındır?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Halid Ziya Uşaklıgil

b) Reşad Nuri Gültekin

c) Samipaşazade Sezai

d) Halide Edip

Leyla ile Mecnun efsanesindeki Mecnun'un gerçek adı nedir?

Written by Hakkı. Posted in Edebiyat

a) Mecit

b) Kays

c) Selâm

d) Zeyd

“Aşk Köpekliktir” kitabının yazarı kimdir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) Elif Şafak

b) Ahmet Ümit

c) Can Dündar

d) Tuna Kiremitçi

Spontane ne demektir?

Written by MacaKizi. Posted in Edebiyat

a) Anlık gelişen

b) İlgilenmemek

c) Kendini başkasının yerine koymak

d) Göz önünde olmak

Mecazi anlamı fena halde azarlamak olan kelime hangisidir?

Written by Hakkı. Posted in Edebiyat

a) Islamak

b) İtmek

c) Haşlamak

d) Kafalamak

Hangisi Orhan Kemal'in eserlerinde birisi değildir?

Written by KupaKızı. Posted in Edebiyat

a) İffet

b) Cemile

c) Eskici ve Oğulları

d) Cevdet Bey ve Oğulları

Türk, Altay ve Oğuz efsanelerinde, masallarda ve halk hikayelerinde adı geçen, Dede Korkut olarak da tanınan ve hikayelerin anlatıcısı sayılan ozan kimdir?

Written by Hakkı. Posted in Edebiyat

a) Korkut Ata

b) Boğaç Han

c) Begin Oğlu Emren

d) Uruz Han

Ciddi, olgun, hareketlerinde ölçülü, işlerini düşüne taşına yapan kimseler hakkında kullanılan deyim hangisidir?

Written by Hakkı. Posted in Edebiyat

a) Tez Canlı

b) Vurdum Duymaz

c) Ağır Başlı

d) Ağır Aksak

Türk dilinin ilk sözlüğünü ve Türk kültürünün ilk ansiklopedisini hazırlayan ünlü Türk bilgini kimdir ?

Written by Joker. Posted in Edebiyat

a) Yusuf Has Hacip
b) Ziya Gökalp
c) Kaşgarlı Mahmut
d) Fuat Köprülü